Vi köper dina kabeltrummor

Vi hämtar tomtrummorna hos dig inom Storstockholm, Mälardalsregionen samt Uppsala med kranbil. Inom 60 dagar återbetalar vi återtagna trummor till angivet bank- eller plusgirokonto alternativt bankkonto genom kreditfaktura.  

Har du kabeltrummor utanför Storsotockholm, Mälardalsområdet eller Uppsala kontakta oss för mer information och villkor.  

Se separat prislista under hämtningsunderlag.